batterilivslängd

En guide till elbatteriets livslängd

Batterilivslängden är ett av de största bekymren för potentiella köpare när de funderar på att skaffa en elbil. Tillsammans med räckvidden – och rädslan för att bli utan ström på någon avlägsen plats, även kallad räckviddsångest – är ett orosmoment för hur elbilens batteri med tiden kan försämras.

Liksom alla batterier tappar elbilsbatterier med tiden en del av sin kapacitet. Så hur länge räcker bilbatterier och hur kan vi förlänga batteriets livslängd?

Battery safety poster smaller

Vad är elbilsbatterier gjorda av?

De flesta elbilsbatterier är litiumjonbatterier och fungerar på samma sätt som batterier i hushållsapparater, mobiltelefoner och bärbara datorer.

Hur länge håller elbilsbatterier?

Elbilsbatterier genomgår cykler av ”urladdningar” som uppstår vid körning och ”laddning” när bilen är inkopplad. Att upprepa denna process över tid påverkar den laddningsmängd som batteriet kan lagra, vilket minskar räckvidden och den tid som krävs för att ladda mellan varje resa.

Den nuvarande prognosen är att en elbils batterilivslängd är 10–20 år innan det behöver bytas ut. Framsteg inom tekniken innebär emellertid att de senaste elbilsbatterierna har en längre livslängd än någonsin tidigare, inklusive MG ZS EV, som levereras med 7 års/150 000 km garanti.

Detta kan tyckas anmärkningsvärt när batteriet i din mobiltelefon börjar ta slut efter bara ett par år, men under den tiden kan det laddas och laddas ur hundratals gånger. Var och en av dessa så kallade laddningscykler räknas av mot batteriets livslängd. Så efter kanske 500 fulla cykler börjar ett litiumjonbatteri till telefonen att förlora en betydande del av den kapacitet som det hade när det var nytt.

Ett par år kanske är acceptabelt för en telefon, men inte tillräckligt bra för en bil som är konstruerad för att hålla många tusen mil, så elbilstillverkarna gör allt de kan för att få batterierna att hålla längre.

I ett elfordon som MG ZS EV är batterierna ”buffrade”, vilket innebär att föraren inte kan använda all effekt de lagrar, vilket minskar antalet cykler som batteriet går igenom. Tillsammans med andra tekniker, såsom vattenkylningssystem, innebär detta att elbilsbatterier bör hålla i många år.

Hur du förlänger livet på ett elbilsbatteri

Batteriets livslängd beror ofta på hur mycket det laddas. Du kan förlänga batteriernas livslängd genom att bara ladda dem mellan 20 % och 80 % och försöka att inte låta dem sjunka under 50 % för ofta. Att överskrida dessa gränser gör att batteriet försämras fortare. Överladdning kan också orsaka kemiska förändringar inuti själva batteriet, vilket återigen kan påverka hur effektivt det kan lagra energi. I slutänden är man ute efter att minska antalet laddningscykler som batteriet går igenom under sin livslängd.

En annan faktor är temperaturen. Extrem kyla eller värme kan påverka bilens batteri och därmed ha en negativ inverkan på räckvidden, så det är värt att tänka på.

Battery lose charge

Varför förlorar ett elbilsbatteri laddning?

Med tiden kan cyklerna för ”laddning” och ”urladdning” som ett litiumjonbatteri går igenom reducera mängden laddning som batteriet kan lagra och därmed hur långt din elbil kan förflytta sig innan den behöver laddas.

Byte av ett elbilsbatteri

Elbilsbatteriets livslängd är i genomsnitt cirka 10 år, och en del varar upp till 20 år. Så du behöver inte oroa dig för att behöva byta ut batteriet innan du ens har köpt en ny bil.

Om du lämnar batteriet urladdat, och inte använder din bil, kan det leda till att batteriet inte längre tar emot laddning och förstörs. Men många elfordon, inklusive MG ZS EV, har system som förhindrar att batteriet blir helt urladdat.

Det kan hända att batteriet med tiden förlorar sin kapacitet. Detta är naturligt och beror ofta på långvarig användning. I händelse av ett batterifel, kontrollera först din garanti.

Hitta återförsäljare

Brandstore
Service
${searchError}

${ selectedStore.title }

${ selectedStore.street }
${ selectedStore.zip } ${ selectedStore.city }
${ selectedStore.email }