Miljön

Är elbilar bättre för miljön?

Allmänheten känner en växande oro för klimatförändringar, vilket har väckt ett globalt intresse för att minska koldioxidutsläppen. Det innebär att elbilar blir allt mer tilltalande, och elbilar som MG ZS EV har fått rykte om sig att vara en hållbar lösning på aktuella miljöfrågor. Men är elbilar bättre för miljön och förtjänar de den ”rena” etiketten som är förknippad med dem?

På vilket sätt är elbilar bättare för miljön?

En stor fördel med elbilar är att de producerar nära noll utsläpp på gatunivå eftersom de inte har något avgasrör. Detta kan minska luftföroreningar i städer eftersom elbilar producerar cirka 17–30 % mindre växthusgaser än bensin- eller dieselbilar under hela sin livscykel, enligt rapporter från Europeiska miljöbyrån.

Forest Front 11

Elbilar är också effektivare i jämförelse. En EU-studie har funnit att en elbil som använder el producerad av en oljedriven station endast skulle förbruka två tredjedelar av den energi som en bensinbil skulle vid körning av samma sträcka. Det betyder att elbilar producerar mindre växthusgasutsläpp eftersom de behöver mindre bränsle för att producera energi.

Att generera växthusgaser har samma negativa effekter på miljön oavsett om de kommer från en bil i staden eller från ett kraftverk. Den direkta inverkan på människors hälsa är dock betydligt mindre när dessa gaser genereras utanför staden, bort från vägar vid bostäder, parker, skolor och affärsgator.

Är elbilsbatterier dåliga för miljön?

En av de största fördelarna med att äga en elbil är att den är billigare att köra än en bensin- eller dieselbil, tack vare att den drivs av ett batteri. Men har du någonsin funderat över hur dåliga dessa batterier är för miljön?

Tillverkningsprocessen för elbilar producerar mer utsläpp än vid produktionen av konventionella bilar. Det beror på att det används en rad sällsynta jordartsmetaller i batteriets konstruktion. Utvinning och manipulation av dessa sällsynta jordartsmetaller bidrar till deras växthusutsläpp. Trots detta är elbilar fortsättningsvis bra för miljön eftersom tekniska framsteg och effektivitet i branschen kommer att se till att dessa utsläpp minskar när elbilar blir allt vanligare.

Förutom detta växer marknaden för återvinning av elbilsbatterier snabbt, och industrin förutspås också dra nytta av detta. Det finns ett ökat behov av tekniska framsteg när det gäller tillverkningstekniker och processer för återvinning och återanvändning av värdefulla metaller i batterier som har nått slutet av sin livslängd. Detta bidrar till att minska den livslånga miljöpåverkan från tillverkning av batterier eftersom det skapar ett minskat beroende av gruvdrift och produktion av nya batterier.

MG EZS14477 RGB

Hur är det med bullerföroreningar?

En annan miljövänlig aspekt av elbilar är att de är betydligt tystare än konventionella bilar.

Detta minskar bullerföroreningar i städer där körhastigheterna ofta är låga och det är vanligt att trafiken står stilla.

Är elbilar rent allmänt bättre för miljön?

Ja. Elbilar som vår MG ZS EV har ett övertag över konventionella bensin- eller dieselbilar när det gäller miljöpåverkan. Elbilar producerar färre utsläpp under sin livscykel än konventionella bensin- eller dieselbilar. Eftersom förnybar energi är på frammarsch och kontinuerliga tekniska framsteg görs när det gäller tillverkningen kommer produktionsprocessen oundvikligen att bli mer förfinad och hållbar.

Förutom allt detta blir regeringarna i Europa alltmer tillmötesgående när det gäller elbilar, eftersom de utan tvekan kommer att spela en stor roll för att minska transportutsläppen. Allt detta sammantaget visar att elfordon är framtiden för fordonskörning.

Hitta återförsäljare

Brandstore
Service
${searchError}

${ selectedStore.title }

${ selectedStore.street }
${ selectedStore.zip } ${ selectedStore.city }
${ selectedStore.email }